Albatros

BİLİŞİM KOOPERATİFİ

2018’in son ayında, bir grup bilişimci olarak bir araya geldik.. Uzun zamandır, iş hayatındaki günlük sohbetlerde dile getirdiğimiz sorunların benzer olduğunu (verimsiz süreçler, demokratik olmayan çalışma ortamları, güvencesiz çalışma, adil olmayan gelir dağılımı v.b.) fark ettik. Her zaman konuştuğumuz, ancak var olan çalışma şekli ve iş yapış biçimini iyileştirebilecek öneriler yerine, yeni bir yönteme ihtiyaç duyduğumuzun farkındaydık. Toplantılarımızı aylık olarak gerçekleştirmeye devam ettik.

Dayanışma, paylaşım, çalışma yöntemleri, karar mekanizmaları gibi birçok konuyu tartıştık. Zamanla, istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz şeyin ancak mevcut düzenimizin dışında ve ötesinde ‘yeni bir çalışma şekli’yle mümkün olabileceğini düşündük. Bazı temel taşları yerine oturttuktan sonra örgütlenme biçimlerini konuşmaya başladık. Hayalimize yakın, hayat bulmuş mevcut örnekleri birlikte inceledik, araştırdık. Uluslararası kooperatif ilkelerini değerlendirdikten ve dünyadaki bilişim kooperatiflerini inceledikten sonra, demokratik işyeri ve çalışan ortak kavramlarının uygulandığı kooperatifleşme ya da kolektif çalışma modelinin bizim için en uygun örgütlenme biçimi olabileceğine karar verdik.

Şu an bu girişime farklı şehirlerden arkadaşlar olarak devam ediyoruz. Toplantılarımızı uzun süredir haftalık olarak ve genelde uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Farklı alanlardaki birikimlerimizle ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan yetkinliklerimize uygun yeni fırsatları da değerlendiriyoruz.

Hayalimiz, kooperatif veya kolektif çalışma modeline ulaşmak, bununla birlikte deneyimlerini paylaşan ve güçlü bir ağın oluşumuna katkı sağlayarak bilişim sektöründe dayanışmanın, güvene dayalı ilişkinin ve işbirliğinin yaygınlaşmasının mümkün olduğunu göstermektir. Bu modeli benimseyen yazılım, tasarım, sistem gibi farklı uzmanlıklardaki kolektiflerin yaygınlaşmasıyla çok daha güçlü ve kalıcı bir yapı kurulabilir. Birikimlerimizi paylaşmak ve Türkiye’deki bilişim sektöründe benimsediğimiz modeli yaygınlaştırmak için açık toplantılar ve atölyeler yapmayı planlıyoruz. Bu etkinliklerle ilgili duyuruları sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.

Albatros Bilişim Kooperatifi Girişimi olarak harekete geçiyoruz!