Albatros

BİLİŞİM KOOPERATİFİ

Manifestomuz

Bilgi, emek, zaman.. Bunları örgütlenmeyle ve dayanışmayla yoğurduğumuzda ortaya yeni düzenin filizleri çıkacak. Üreten bizsek kararı verenin de kazananın da bizim olmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Çalışma hayatı, çoğumuz için, hedefi belli olmayan bir yolda yıllarımızı tüketmek anlamına geliyor. Düzgün bir yerde ve kabul edilebilir şartlarda çalışma fırsatı bulduğumuzda kendimizi şanslı sayıyoruz. Haftalık 45 saatlik çalışma rutinimizde, yıllık 2-3 haftalık ücretli izin en geniş özgürlük alanımız oluveriyor.

Çalışma hayatı, çoğumuz için, hedefi belli olmayan bir yolda yıllarımızı tüketmek anlamına geliyor. Düzgün bir yerde ve kabul edilebilir şartlarda çalışma fırsatı bulduğumuzda kendimizi şanslı sayıyoruz. Haftalık 45 saatlik çalışma rutinimizde, yıllık 2-3 haftalık ücretli izin en geniş özgürlük alanımız oluveriyor.

Çalışma hayatı, çoğumuz için, hedefi belli olmayan bir yolda yıllarımızı tüketmek anlamına geliyor. Düzgün bir yerde ve kabul edilebilir şartlarda çalışma fırsatı bulduğumuzda kendimizi şanslı sayıyoruz. Haftalık 45 saatlik çalışma rutinimizde, yıllık 2-3 haftalık ücretli izin en geniş özgürlük alanımız oluveriyor.

Çalışma hayatının işsizlik, mülakat, yetersiz maaş/zam, performans değerlendirmesi, güvencesizlik, çalışana kendini sürekli yetersiz hissettirme, baskı, kovulma, mezarda emeklilik ve bunun gibi kanıksanmış gerçeklerini, fırsat buldukça konuşuyoruz, eleştiriyoruz ancak değişimi ortaya koyacak bir çerçeve çizmiyoruz / çizemiyoruz. Kaçınılmaz olarak çalıştığımız, sözde “biz”, “aile” gibi benzetmelerle yabancılaşmayı derinleştiren, bir çalışan olarak mutsuz olduğumuz şirketlerden ve kurumsal hayattan kurtulmak istiyoruz.

Çalışma hayatının işsizlik, mülakat, yetersiz maaş/zam, performans değerlendirmesi, güvencesizlik, çalışana kendini sürekli yetersiz hissettirme, baskı, kovulma, mezarda emeklilik ve bunun gibi kanıksanmış gerçeklerini, fırsat buldukça konuşuyoruz, eleştiriyoruz ancak değişimi ortaya koyacak bir çerçeve çizmiyoruz / çizemiyoruz. Kaçınılmaz olarak çalıştığımız, sözde “biz”, “aile” gibi benzetmelerle yabancılaşmayı derinleştiren, bir çalışan olarak mutsuz olduğumuz şirketlerden ve kurumsal hayattan kurtulmak istiyoruz.

Biz, kaçınılmaz olduğu düşünülen bu şartlardaki çalışma hayatına bir alternatif getirmek istiyoruz. Amacımız ortaklaşmayı, dayanışmayı ve geleceğin çalışma ortamını kurmak! Sadece kâr odaklı değil, yeteneklerimiz doğrultusunda, kolektif şekilde, ihtiyaca göre üretmek ve dayanışmak!

Hepimiz farklı yeteneklere ve uzmanlıklara sahibiz. Bireysel olarak sınırlı yol alabilecekken, ortak amaçlar doğrultusunda oluşturacağımız kolektiflerle daha dinamik ve üretken olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kolektiflerin de zamanla oluşturacağı birlik benzeri yapılarla tabandan genele bir örgütlenme kurulabileceğine inanıyoruz.

Biz, kaçınılmaz olduğu düşünülen bu şartlardaki çalışma hayatına bir alternatif getirmek istiyoruz. Amacımız ortaklaşmayı, dayanışmayı ve geleceğin çalışma ortamını kurmak! Sadece kâr odaklı değil, yeteneklerimiz doğrultusunda, kolektif şekilde, ihtiyaca göre üretmek ve dayanışmak!

Hepimiz farklı yeteneklere ve uzmanlıklara sahibiz. Bireysel olarak sınırlı yol alabilecekken, ortak amaçlar doğrultusunda oluşturacağımız kolektiflerle daha dinamik ve üretken olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kolektiflerin de zamanla oluşturacağı birlik benzeri yapılarla tabandan genele bir örgütlenme kurulabileceğine inanıyoruz.

Merkezi yapıların sağlıklı işlemesi ve uzun ömürlü olması asla adil koşullarda olmamıştır. Son yıllarda, özellikle bilişim sektöründe, ön planda olan “merkeziyetsizlik“ (decentralization) kavramı da benzer ihtiyaçlardan doğmuştur.

Birlikte kurabileceğimiz bu alternatif kolektif yapının temellerini oluşturan
8 temel ilke belirledik.

Merkezi yapıların sağlıklı işlemesi ve uzun ömürlü olması asla adil koşullarda olmamıştır. Son yıllarda, özellikle bilişim sektöründe, ön planda olan “merkeziyetsizlik“ (decentralization) kavramı da benzer ihtiyaçlardan doğmuştur.

Birlikte kurabileceğimiz bu alternatif kolektif yapının temellerini oluşturan
8 temel ilke belirledik.

Kooperatifleşme
Kooperatif, kişilerin gönüllü olarak birleşerek ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentilerini, ortaklaşa belirlenen kurallarla yönetilen bir örgütlenme aracılığıyla karşılamak için oluşturulan özerk bir yapıdır. Kelime anlamı işbirliğidir.⁣
Dayanışma
Kooperatif ortakların tümünün hem ekonomik hem de ruhsal açıdan belirli standartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda fonlar (emeklilik sandığı, sağlık sigortası, ihtiyat akçesi, kreş hizmeti vb) oluşturur, yatırımlar yapar. Kooperatifin dayanışma ufku sadece ortaklarla sınırlı değildir. Kooperatif kurumsal olarak imkanları doğrultusunda diğer kişiler veya kurumlarla ortak iş alanları oluşturmaya, bilgi paylaşımında bulunmaya çalışır. Bu şekilde toplumsal ölçekte dayanışmayı teşvik eder ve başka türlü ekonomik ilişki biçimleri üretme yönünde kaynaklarını kullanır.
Kolektif İşleyiş
Kooperatifin işleyişi için gerekli olan tüm süreçlere ortaklaşa karar verilmesi, görev ve sorumlulukların ortaklara eşit bir şekilde ve dönüşümlü olarak dağıtılmasıdır.
Yatay Hiyerarşi
Bireylerin aralarında ast-üst kavramının olmadığı, herkesin eşit sorumluluğa ve söz hakkına sahip olduğu bir işleyiş biçimidir.
Merkeziyetsizlik
Günlük operasyonların ve karar alma sorumluluklarının merkezi bir yapı yerine ortaklara ve çalışma gruplarına devredildiği örgütlenme şeklidir.
Adil Gelir Paylaşımı
Kooperatifin oluşturduğu ekonomik model sonucunda elde edilen gelirin kooperatif ortakları arasında, ortakların ortaya koyduğu emek-zaman ölçüsünde adil bir şekilde paylaştırılmasıdır.
Konsensüs
Bir grubun tüm üyeleri arasında anlaşmaya varmanın yaratıcı ve dinamik bir yoludur. Bir maddeye oy vermek ve grubun çoğunluğun fikrine göre ilerlemesini istemek yerine, herkesin aktif olarak desteklediği ya da en azından birlikte uzlaşabileceği çözümler bulma konusunda bir fikir birliği grubu oluşturmaktır. Bu, tüm görüşlerin, fikirlerin ve kaygıların dikkate alınmasını sağlar. Birbirlerini yakından dinleyerek, herkes için işe yarayan öneriler bulmayı hedefler. Konsensüs ne ödün vermektir ne de oy birliğidir. İlham veren, şaşırtıcı ve yaratıcı çözümlerle sonuçlanan bir süreçtir.
Eşitlik
Herkesin eşit söz hakkının olması; gelirlerin ve risklerin adil ve eşit bölüşülmesidir. Bu ilkeyi benimsemiş yapıların içinde ve dışında olan herkes, herhangi bir önyargı olmadan eşit kabul edilir. Bu yapılarda tüm bileşenlere eşit fırsatlar sunulur.⠀
Kooperatifleşme
Kooperatif, kişilerin gönüllü olarak birleşerek ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentilerini, ortaklaşa belirlenen kurallarla yönetilen bir örgütlenme aracılığıyla karşılamak için oluşturulan özerk bir yapıdır. Kelime anlamı işbirliğidir.⁣
Dayanışma
Kooperatif ortakların tümünün hem ekonomik hem de ruhsal açıdan belirli standartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda fonlar (emeklilik sandığı, sağlık sigortası, ihtiyat akçesi, kreş hizmeti vb) oluşturur, yatırımlar yapar. Kooperatifin dayanışma ufku sadece ortaklarla sınırlı değildir. Kooperatif kurumsal olarak imkanları doğrultusunda diğer kişiler veya kurumlarla ortak iş alanları oluşturmaya, bilgi paylaşımında bulunmaya çalışır. Bu şekilde toplumsal ölçekte dayanışmayı teşvik eder ve başka türlü ekonomik ilişki biçimleri üretme yönünde kaynaklarını kullanır.
Kolektif İşleyiş
Kooperatifin işleyişi için gerekli olan tüm süreçlere ortaklaşa karar verilmesi, görev ve sorumlulukların ortaklara eşit bir şekilde ve dönüşümlü olarak dağıtılmasıdır.
Yatay Hiyerarşi
Bireylerin aralarında ast-üst kavramının olmadığı, herkesin eşit sorumluluğa ve söz hakkına sahip olduğu bir işleyiş biçimidir.
Merkeziyetsizlik
Günlük operasyonların ve karar alma sorumluluklarının merkezi bir yapı yerine ortaklara ve çalışma gruplarına devredildiği örgütlenme şeklidir.
Adil Gelir Paylaşımı
Kooperatifin oluşturduğu ekonomik model sonucunda elde edilen gelirin kooperatif ortakları arasında, ortakların ortaya koyduğu emek-zaman ölçüsünde adil bir şekilde paylaştırılmasıdır.
Konsensüs
Bir grubun tüm üyeleri arasında anlaşmaya varmanın yaratıcı ve dinamik bir yoludur. Bir maddeye oy vermek ve grubun çoğunluğun fikrine göre ilerlemesini istemek yerine, herkesin aktif olarak desteklediği ya da en azından birlikte uzlaşabileceği çözümler bulma konusunda bir fikir birliği grubu oluşturmaktır. Bu, tüm görüşlerin, fikirlerin ve kaygıların dikkate alınmasını sağlar. Birbirlerini yakından dinleyerek, herkes için işe yarayan öneriler bulmayı hedefler. Konsensüs ne ödün vermektir ne de oy birliğidir. İlham veren, şaşırtıcı ve yaratıcı çözümlerle sonuçlanan bir süreçtir.
Eşitlik
Herkesin eşit söz hakkının olması; gelirlerin ve risklerin adil ve eşit bölüşülmesidir. Bu ilkeyi benimsemiş yapıların içinde ve dışında olan herkes, herhangi bir önyargı olmadan eşit kabul edilir. Bu yapılarda tüm bileşenlere eşit fırsatlar sunulur.⠀

Herhangi bir sektördeki çalışma düzenini bu ve benzeri değerler çerçevesinde oluşturmak bazılarımıza gerçeklikten uzak gözükebilir ancak deneyimlerini okuyanlara “keşke” dedirtecek örnekler Dünya’nın her yerinde işliyor ve sayıca hiç de az değiller. Dönüşüm çoktan başladı, uluslararası ağlar kuruluyor!

Bilgi, emek, zaman… Bunları örgütlenmeyle ve dayanışmayla yoğurduğumuzda ortaya yeni düzenin filizleri çıkacak. Üreten bizsek kararı verenin de kazananın da bizim olmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Herhangi bir sektördeki çalışma düzenini bu ve benzeri değerler çerçevesinde oluşturmak bazılarımıza gerçeklikten uzak gözükebilir ancak deneyimlerini okuyanlara “keşke” dedirtecek örnekler Dünya’nın her yerinde işliyor ve sayıca hiç de az değiller. Dönüşüm çoktan başladı, uluslararası ağlar kuruluyor!

Bilgi, emek, zaman… Bunları örgütlenmeyle ve dayanışmayla yoğurduğumuzda ortaya yeni düzenin filizleri çıkacak. Üreten bizsek kararı verenin de kazananın da bizim olmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Herhangi bir sektördeki çalışma düzenini bu ve benzeri değerler çerçevesinde oluşturmak bazılarımıza gerçeklikten uzak gözükebilir ancak deneyimlerini okuyanlara “keşke” dedirtecek örnekler Dünya’nın her yerinde işliyor ve sayıca hiç de az değiller.

Dönüşüm çoktan başladı, uluslararası ağlar kuruluyor!

Bilgi, emek, zaman… Bunları örgütlenmeyle ve dayanışmayla yoğurduğumuzda ortaya yeni düzenin filizleri çıkacak. Üreten bizsek kararı verenin de kazananın da bizim olmamız gerektiğini düşünüyoruz.

İçinde bulunduğumuz düzenden çıkıp özgürleşebilmek ve yeniyi kurabilmek aynı zamanda geleceğin çalışma yönteminin kapılarını aralıyor. Bu yolda ilk adımları atabilmek için gerekli cesarete ve kararlılığa sahip olduğumuza inanarak, ortaklaştığımız ilke ve değerler doğrultusunda bir bilişim kooperatifi kurduk.

İçinde bulunduğumuz düzenden çıkıp özgürleşebilmek ve yeniyi kurabilmek aynı zamanda geleceğin çalışma yönteminin kapılarını aralıyor. Bu yolda ilk adımları atabilmek için gerekli cesarete ve kararlılığa sahip olduğumuza inanarak, ortaklaştığımız ilke ve değerler doğrultusunda bir bilişim kooperatifi kurduk.

İçinde bulunduğumuz düzenden çıkıp özgürleşebilmek ve yeniyi kurabilmek aynı zamanda geleceğin çalışma yönteminin kapılarını aralıyor. Bu yolda ilk adımları atabilmek için gerekli cesarete ve kararlılığa sahip olduğumuza inanarak, ortaklaştığımız ilke ve değerler doğrultusunda bir bilişim kooperatifi kurduk


Albatros Bilişim Kooperatifi

olarak harekete geçiyoruz!

🠐 Ekibimizle tanış!

Hizmetlerimize Göz At! 🠒

🠐 Güncelerimizi Oku!

Mesaj Gönder! 🠒


Albatros Bilişim Kooperatifi

olarak harekete geçiyoruz!

 Ekibimizle tanış!

Hizmetlerimize Göz At!

Güncelerimizi Oku!

Mesaj Gönder!